Живейте на макс

Животът е прекасен, чуйте го!


Разбиране на слуховата загуба

Обикновено слуховата загуба започва незабелязано. Дори ежедневните разговори биха могли да бъдат натоварващи за хората със слухова загуба. Много аспекти от всекидневието стават трудни. Разговорите с близките, срещите, телефонните разговори и гледането на телевизия се превръщат в изпитание. Повечето хора със слухова загуба се уединяват и се изолират от другите. Качеството им на живот се влошава осезаемо. Слуховата загуба има много последици, но в повечето случаи тя може да бъде преодоляна успешно.

Do not delete or try edit this element


Направете първата стъпка

Направете самооценка на слуха си

  • Струва ли ви се, че хората мрънкат или си мърморят, когато говорят?
  • Налага ли ви се да усилвате звука на телевизора?
  • По-лесно ли ви е да разбирате мъжките гласове в сравнение с женските или детските?
  • Трудно ли ви е да чуете звънеца на вратата или телефона си?
  • Когато сте сред повече хора или в пълно заведение, трудно ли ви е да следите разговора?
  • Склонни ли сте да ограничавате социалните си занимания, защото ви е трудно да чувате и общувате?
  • Някой от близките ви споделял ли ви е, че може би имате проблем със слуха си?

Ако сте отоговорили с ‘’да’’ на един или повече от въпросите, трябва да се консултирате със специалист по слухопротезиране, за да ви направи тест на слуха и да ви посъветва какво да предприемете.

За да си направите изследване на слуха, свържете се със специалист по слухопротезиране в близост до вас.Do not delete or try edit this element